Archive for the ‘متن موسیقی ها شاهین نجفی’ Category

متن چیز / ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

این چیزی که من میخوام بگم یه چیز دیگس

چیز داره توش ولی‌ قاطی با چیزای دیگس

(more…)

Advertisements

متن دادا کجایی/ آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

تو میتونی‌  اگه بخواهی ،میدونم میتونی‌ داداش علی                      ‌

بلند شو کم نمیاری داداش ،بلند شو میدونم میتونی

می‌خوام یه بار دیگه سرمو بالا کنم و بگم          داداش علیم پشتمه افتخار می‌کنم

من کوچیکتر از اونم که نصیحتت کنم               اینا دارد دلمه که دارم با رپ میگم

یادته وقتی‌ پشت سی‌ جی صد و بیست و پنج  تک چرخ میزدیو  همه جفت میکردن و

نفسا حبس میشد و رو پا بودی و شاخ           یه علی‌ بود که با مرامت همه حال میکردن

تو بودی و سر او سینه و محل لوطی گری      گرده لامصب چی‌ کار کرده باهات علی‌

بابا مرد و من رفتم ،تو موندی و دوا               علی که من میشناسم این نبود دادا

تو کسی‌ بودی واسه خودت چی‌ مونده حالا    از کت و کول و زخمه دشنه و ادعا

دادا قرار نبود تو زمین حریف خاک شی          خودت میگفتی‌ زندگی‌ کشتیه حریف_

همیشه پشتت و خنجر تو دستشه               ضربه میشی‌ اگه یه لحظه غافل بشی

حالا تو خماری تو هر لحظه دشمنت               یه خمتو میگیره و ضربت میکنه

ببین چروکه رو صورته مامان غمیه                که از حسرته تو داره رو چهرش میشینه

تو هر لحظه آب میشیو از غصه ی تو              اونم اگه یه روز افتاد مرد تعجب نکن

علی‌ سالار پشتم دادا خالی‌ شده               سایتم اگه خام باشه واسه ی ما بده

خبرتو دارم از پارکه شهرو دستشوییا             بین آدم چه جوری از کجا میرسه به کجا

نمیشه بی‌ خیالت شم بگم بزا بره               دادا کجایی بغلم کنی‌ گریم گرفت

تو میتونی‌  اگه بخواهی ،میدونم میتونی‌ داداش علی                      ‌

بلند شو کم نمیاری داداش ،بلند شو میدونم میتونی                        ‌

یادته واسه آخرین بار وقته خداحافظی           برادر جان و یاور همیشه مومن و خوندی

حالا وقتی‌ که داریوش میاد و اینجا میخونه      تو رو رو سن میبینم انگار داری میخونیو

بغض میگیره گلومو میگم به صلیبه صدا          مصلوبم اما تو نگی‌ مغلوبم دا

وطن تنتو بساز ،وطن با من و تو                   اگه سر پا بمونیم میشه گفت بره جلو

این یه خاکه فقط که با نازه قدمت                زنده میشه و جون میگیره مملکتت

ما رو که ساده به خاک نشوندن ،تو رو           به اونچه که معتقدی بیشتر نده آتو

ما تو غربتیم و تو تو غربت تنتی                     میدونی‌ که دیر نیست میشه برگردی

که مشکل داری میدونم مشکل بده             میگی‌ اونی‌ که بالا نشسته ریشه تو زده

اون بد تو چرا به بد پا میدی دادا؟                جوابه بچه‌ها تو چی‌ میخواهی بدی فردا؟

اونا نمیفهمن هیچی‌ لامصب ببین                 دخترت واسه خودش دیگه خانومی شده

دخترت واسه خودش خانومی شده               جلو اون بچه دوا میزنی ؟آفرین!!!

جلو اون بچه دوا میزنی آخ خدا

متن ما شریم / آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

متن ترانه :

من که رسمم نیست با تو کل کل کنم  نمی‌‌خواهم تو رو توی این ترک بشکنم

اگه جلو چشات رژه میره قافیه  بیا پا به پا ی من بخون نگو کافیه

میخوای کل کل کنم بگن شر پرته    اگه رپری از درد بگو این شرطه

شعری نگو دو روزه باشه و مصرف بشه   رپ و با شعرت بالا بکش این ارزشه

اگه من دارم می‌‌خونم واسه سر گرمی‌ نیس  زمینی‌ که من روشم ،جای گرمی‌ نیس

چیزی که من میگم ،دل قد غول میخواد  واسه شهرت و پول نیس ،درده که میزاد

هر کی‌ دو رو بر من بود ازم جا موند  گفتن رپ نمیگیره ،بیا تو هم پاپ بخون

گفتم شما پاپخون ، من رپو ترجیش میدم   گروهبان تا سرلشکری ترفیش میدم

من اومدم که به رپ فارس معنی بدم  خالتور و رپ قاطی شده ، این یعنی که من-

از جون می‌گذرم،بذار رپ بالا بره  بذار ،واسه رپ و،اون چیزی که میگم سر بره

رپی که حرف داره و ملت هواخواشه  رپ ما با راک و جز- بلوز مث داداشه

میدونم چیزی که میگم واسم تاوون داره   میگن شهر قرق ، همه  رو طاعون زده

رپ ،بدون درد آدما بی‌ معنیه  اونی که خطر میکنه رپر فنیه

رپ سخته  سه تا دوست،صد تا دشمنان    تو رپ یاد بگیر اعتماد نکن ،حتا به من

چیزی دارم میگم معنی بشه واسه فردا  نترس تیزی رو بذار زمین ، قلمو بردار

هدف کل کل نیس که واسه ما بده ها   فرقی‌ نمیکنه ،هر کی‌ اوستای برپا

پسر حاجی نبودیم که از شکم سیری بگیم  چشا باز ،تیز نگن یه وقت بی‌ غیرتیم

رپ ما رپ تلویزیون تپش نیست رپ سرخوشی و آجیل و کیشمیش نیست

رپ درد و بند و زجر و زندونه  اونی‌ که اینا رو کشیده حرفمو میدونه

میخواین رپ و خراب کنین بگین فقط فحشه  پاش برسه میدیم ولی‌ یه معنیی توشه

میخواین رپ و خفه کنین بگین طالبش نیست  چرا چون خالتورین ،خوب اینکه مشکل نیست

بیا این رپ بشکنی میخواهی قر بدی ‌ها نگفتم باباکرم دیدی تر زدی

دو تا چیز تو خونته بذار بهت رک بگم  روضه خونی و باباکرم حالا بشکن بزن

پس نخواه جوری بگم که توش گل و بلبل باشه  بذار شعر شر معنی بده سمبل باشه

ببین من این جوری‌ام و خریدنی نیستم  اگه بودم می‌‌موندم و واسه ارشاد می‌‌خوندم

من از فقر وقتی‌ میگم یعنی اونو چشیدم  من از وسطه جهنم به اینجا رسیدم

من واسه اعتقادم ضربه خوردم و خون دادم بذار رو راست بگم ،من از هفت دولت آزادم

من کاری دارم می‌کنم که پاش هستم  من عهدمو پیش از اینا با خودم بستم

تو دستم قلم و تو دهنم شمشیر  من دولت تعین می‌‌کنم آقایون تکبیر

کلمه تو دهن اورانیوم غنی شدس بذار شفاف بگم ،نفسا همه حبس

تیزیه زبون و بکش بیرون و شر شو  دوروبرتو نیگاه کن بی‌ خودی خر نشو

مهر هزار و سیصد و هشتاد و هفت

دادا کجایی/ آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

تو میتونی‌  اگه بخواهی ،میدونم میتونی‌ داداش علی                      ‌

بلند شو کم نمیاری داداش ،بلند شو میدونم میتونی

می‌خوام یه بار دیگه سرمو بالا کنم و بگم          داداش علیم پشتمه افتخار می‌کنم

من کوچیکتر از اونم که نصیحتت کنم               اینا دارد دلمه که دارم با رپ میگم

یادته وقتی‌ پشت سی‌ جی صد و بیست و پنج  تک چرخ میزدیو  همه جفت میکردن و

نفسا حبس میشد و رو پا بودی و شاخ           یه علی‌ بود که با مرامت همه حال میکردن

تو بودی و سر او سینه و محل لوطی گری      گرده لامصب چی‌ کار کرده باهات علی‌

بابا مرد و من رفتم ،تو موندی و دوا               علی که من میشناسم این نبود دادا

تو کسی‌ بودی واسه خودت چی‌ مونده حالا    از کت و کول و زخمه دشنه و ادعا

دادا قرار نبود تو زمین حریف خاک شی          خودت میگفتی‌ زندگی‌ کشتیه حریف_

همیشه پشتت و خنجر تو دستشه               ضربه میشی‌ اگه یه لحظه غافل بشی

حالا تو خماری تو هر لحظه دشمنت               یه خمتو میگیره و ضربت میکنه

ببین چروکه رو صورته مامان غمیه                که از حسرته تو داره رو چهرش میشینه

تو هر لحظه آب میشیو از غصه ی تو              اونم اگه یه روز افتاد مرد تعجب نکن

علی‌ سالار پشتم دادا خالی‌ شده               سایتم اگه خام باشه واسه ی ما بده

خبرتو دارم از پارکه شهرو دستشوییا             بین آدم چه جوری از کجا میرسه به کجا

نمیشه بی‌ خیالت شم بگم بزا بره               دادا کجایی بغلم کنی‌ گریم گرفت

تو میتونی‌  اگه بخواهی ،میدونم میتونی‌ داداش علی                      ‌

بلند شو کم نمیاری داداش ،بلند شو میدونم میتونی                        ‌

یادته واسه آخرین بار وقته خداحافظی           برادر جان و یاور همیشه مومن و خوندی

حالا وقتی‌ که داریوش میاد و اینجا میخونه      تو رو رو سن میبینم انگار داری میخونیو

بغض میگیره گلومو میگم به صلیبه صدا          مصلوبم اما تو نگی‌ مغلوبم دا

وطن تنتو بساز ،وطن با من و تو                   اگه سر پا بمونیم میشه گفت بره جلو

این یه خاکه فقط که با نازه قدمت                زنده میشه و جون میگیره مملکتت

ما رو که ساده به خاک نشوندن ،تو رو           به اونچه که معتقدی بیشتر نده آتو

ما تو غربتیم و تو تو غربت تنتی                     میدونی‌ که دیر نیست میشه برگردی

که مشکل داری میدونم مشکل بده             میگی‌ اونی‌ که بالا نشسته ریشه تو زده

اون بد تو چرا به بد پا میدی دادا؟                جوابه بچه‌ها تو چی‌ میخواهی بدی فردا؟

اونا نمیفهمن هیچی‌ لامصب ببین                 دخترت واسه خودش دیگه خانومی شده

دخترت واسه خودش خانومی شده               جلو اون بچه دوا میزنی ؟آفرین!!!

جلو اون بچه دوا میزنی آخ خدا

عمو کریس تاوون داره/آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

*داستان ماس که راس خاص خواست یه عدس حالی بدم من به آریان که کمر برخه و مغزشون وولی وولی بخوره و دس تو دس هم لازم نیس مس باشن کریس دبرگ و رجب ور بزار ختم هر ی دیس و رجز بشه این کار دستور *

» نه جلومو نگیر بزار بگم این حقیقتو بزار فاش کنم راز این خیانتو

این شعر به پنج زبون میره ترجمه میشه واسه کسیکه لایی میکشه تجربه بشه

کسی که واسه پول یه ملت و فروخته میخواد کنسرت بده تو این زمین سوخته

حالا تهرون از لندن واست امن تره کنسرت تو ایران از نون شب واجب تره

ولی من میدونم که تودل تو چی می گذره هنوز دیر نشده به خودت بیا بهتره

تو نمیشناسی کوچه پس کوچه های این شهرو نمی دونی یه ذره از درد این مردمو

تو تو شهر خودت گنگستر دیدی اینجا مامورا گنگسترن شنیدی؟

آره امن واسه تو بیست تا بادیگارد داری هنوز جایی نرفتی که شلوارتو در بیاری

شده جلو دیگرون یهو ضایت کنن میدونی تو چک چیه وسط جمعیت

تو که مایه رو می گیری اینا بازیه فقط یکی سود می بره از قصه راضیه

ولی رو سن نیگا نکن به چش مردم شاید چش یه بچه زل بزنه بهت

شاید پاکی اون به بگیردت یه لحظه به جوش بیادشاید اون غیرتت

عمو کریس نخون نخون تاوون داره مهم اینه که فقط واست پول توش داره

ببین عمو کریس واسه من از صلح قصه نخون یه بلیط از کنسرتت سه شب شام واسمون

نیگا نکنکه راحت قرار بری رو سن اینجا گوجه گرونه که نمی زنن بهت

اکی دیر واست دوباره کسب شهرت ولی تو استفاده کن قشنگ از این فرصت

میخوای مثلن چی بگی ؟بگی صلحدوستی؟ ولی تو یه گرگی که رفتی توی پوستین

عجب! دو روزه فهمیدی اینجا آزادی کسی غمگین نیس همه جا شادیه

حتمن دانشجو ها رفتن اوین مهمونی بگو که آماری نداری از بند و زندونی

جمع کن بساطتو معنی عشقت چیه بدون که خفقان تو جامعه بد دردیه

ما هشتو نه مون پیچ به هم باز شدنی نیس تو مث اینکه اصلن تو باغ نیستی کریس

آره تو زاییده ی همون استعمار پیری که آدما رو می خواین تو بند و اسیری

مگه شما نبودین دشمن خونی گاندی آقای کریس دبرگ تاریختو که خوندی

سانسور خوبه واسه تو که فرقی نداره تو کاری می کنی که فقط واست پول بیاره

من که لطفی نیستم یهو بشم منقلب یه روز توده ای یه روز ریشوی متقلب

اینجا باید دستمال بکشیو اذان بگی اینجا یا تو ارشادی یا توی زیر زمین

اینجا اگه خودتو نفروشی باختی نامجو اگه باشی یه کاری واسشون ساختی

یه تریپ باید بیای از مولا علی یا هو کریس دبرگ همون ممدلی

نه عمو به هیکل تو نمیاد این حرفا تو لاوی نازی یهچیز تو این مایه ها

نه تو معترضی نه آریان صدای نسل ماست آریان که در گیر قرو کمرو این حرفاس

ببین از رپ و راک کیا مجوز دارن جز اونا که هر چی ارشاد گفت می خونن

برو بپرس حقیقت لخت تو خیابون میدونی چن نفر واسه موسیقی ویلوون

بپرس چن نفر واسه هنر آواره شدن چقد از جوونا تو سری خوردن و بریدن

کریس به خودت بیا آخرعمری برات بده یه روز میاد که از این کارت میشی شرمنده

از صفای این مردم سواستفاده نکن کریس برگرد برو تو همون انگلیست بخون

عمو کریس نخون نخون تاوون داره مهم اینه که فقط واست پول توش داره «

بامداد برای بامداد /آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

یه مرد که واژه ی مردو رو سفید کرد

یه مرد که مرگو واسه انسان بعید کرد

یه دشت بود که کوه پیشش زانو زد

یه مرد به شکل اسطوره ای هر درد

خط بطلانی بود روی تز سقوط عشق

اون تموم واژها رو دوباره تعبیر کرد

پر گرفت رو اوج قصه مرثیه نخوند

اون آب و آتشو تو شعر بغل هم نشوند

وقتی هر کی از سایه ی خودش دیگه می ترسه

پشت هر دیوار یک کسی داره می لرزه

وقتی برادرمون یا رو داره یا تو بنده

وقتی به هر زن سرکش و یاغی می گن ج ن د ه

فروغ شعرو تو زندگیمون تکثیر کرد

فریدون قصه رو دوباره تصویر کرد

گم نشد ! چشاشو رو مرگ اقاقی ها نبست

نشست ! اما وقتی که پاشو زدن نشست

اون خم نشد ! تو اوج و ایستاده مرد

از خورش درگاه ضحاکی نخورد

پدر تو تکثیر یه درد دوباره ای

پدر تو معنی زندگی شاعرانه ای

پدر تو خشم کوچه ای که تو مشتته

پدر تو شاعر نسلی هستی که پشتته

وقتی دجال عشقو کشت و از معنی افتاد

تا از گلوی قناری آوازی در نیاد

شبی که حتا جلاد پای جوخه گریه کرد

نعره ی کاوه مرد و تکبیر سرد

پیچیده توی کوچه پس کوچه ها ی شهر

ننه دریا ٬ پسرای عمو صحرا رو حد زد

روزی که حافظو تو خیابونا چرخوندن

واسه خیام بی خدا حبس تعزیری بریدن

روزی که صادقو به جرم خود کشی کشتن

هرچی سگ ولگرده شده بود تهمتن

ستاره دیگه تو آسمون نبود تو اوین بود

زیر پای تک تک بچه هامون مین بود

تموم پنجره ها بسته شد ! سیاه شد

امید یه نفس راحت کشیدن تباه شد

برادر برادرو فروخت و پدر مادرو

به لجن کشیدن هرچی اعتقاد و باورو

خدا نشست و گریه کرد و خداییشو پس داد

ابلیس از غصه مست کرد ! هر چی خورد پس داد

کلمه ها رو که از تو کتابا دیگه شستن

هرچی واژه بود نشوندن و گردن زدن

مردونگی گم شد و از ریشه به ریش رفت

و گردن یه عده کلفت شد ! مفت از پول نفت

زنو دستمال پیچوندن و صیغه کردن

زبون سرخ اعتراضو زیر تیغه کردن

ولی من یه نسلم که از اصلم نیفتادم

یه بغض شکسته ام و یه حنجره فریادم

یه صورت سیلی خورده و یه کفن دردم

تو هر شکل و لباسیم و زنم یا مردم

این روزاهم می گذره ! من با این امید زنده ام

این وضعیت عوض می شه !

عوض می شه ! می دونم !

این وضعیت عوض می شه !

عوض می شه ! می دونم !

پدر تو تکثیر یه درد دوباره ای

پدر تو معنی زندگی شاعرانه ای

پدر تو خشم کوچه ای که تو مشتته

تو شاعر نسلی هستی که پشتته

آوازه خون در خون / ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

می خندیدی اما تو چشات پر غم بود همیشه واست یه قدم تا خوشبختی کم بود

درد یه ملت مث یه غده تو سینه و درک اینکه همیشه یکی توی کمینه

وتاریخ مث یه صفحه روبروت میاد می خوای داد بزنی اما صدات دیگه در نمیاد

فری ولی خوب شد که امروز دیگه نیستی نیستی و بدبختی وفلاکت و ببینی

فری همه خودمونو فروختیم، کسی نیست اینجا همه جانی وجاسوسن یا کاسه لیس

شعر وطن مرد و امروز فقط یه شعاره بی غیرتی امروز مرسومه رو بورسه رو کاره

خوب شد نیستی و ببینی چه خفتیه امروز بی رگ و اخته شدن نعمتیه

تو رفتیو نیستیو ما رو سی سال رقصوندن لژنشین ها هنوز نشستن و خون میخورن

فری تورو روح فروغ دیگه بس کن نخون آخه صدات مث عذاب وجدانه واسمون

تا از آشیانه سویت پر بگیرم از بندم رها ساز تا از غم نمیرم

این آواز غمهاست بر روی لب من یا آوازی تنهاست هم گام شب من

حالا نمیدونم بخندم یا گریه کنم تو آینه خودم و می بینم ،میگم این منم؟

یه عقده مث سنگ شده روی قلبم چی حالا مونده از گذشتم نمی دونم

حالا اگه جلو چشام یه دخترو لخت کنن منم کمک می کنم که بیکینیشو بکنن

پرچم و به باد دادم و از خودم گم شدم با قاتل جوونیم عهد بستم و دس دادم

اونکه عمرمو بر باد داد ،رفیقم شد سی چهل سال هر چی قرقره کردم پس دادم

تو هر شکل و لباس ،مذهبی یا ناسیونالیستم یه چپ پلاستیکی رفرمیستم پوپولیستم

یه نون به نرخ روز خور، یه مار ماهیم من هیچ چیز نیستم همان چیز که تو خواهیم

با اینکه با چشام فقر و بدبختی رو دیدم به ظاهر زار زدم و ته دلم خندیدم

از وطن و تاریخ وملیتم خوندم آخر هفته تو دیسکوها باباکرم رقصیدم

فری تورو روح فروغ ،دیگه بس کن ،نخون آخه صدات مث عذاب وجدانه واسمون

تا از آشیانه سویت پر بگیرم از بندم رها ساز تا از غم نمیرم

این آواز غمهاست بر روی لب من یا آوازی تنهاست هم گام شب من

خواننده شدم و از سینه و باسن و رون خوندم به یاد کافه ها و زنبازی تو تهرون خوندم

درست که میگن تو منو کردی، خواننده بعد تو با کسای دیگه می پرم ،شرمنده

تو که نیستی میرم تو دبی میدم، کنسرت فارسی داره یادم میره اوه مای گاد شت

شاید از سر بیچارگی به هر چی تن میدم چهارده قرنه که دارن تو سرم میزنن

خدایش من چیم ?فری تو بگو من کیم ? فری نشه که به آخر خط برسم کم کم

تو رو کشتن و قهرمان شدی، کف زدن ازما تو رو جون عمو فری از ما بیشتر از این نخواه

آخه زندگی به سبک تو پر دردسره قدم تو راهی که لحظه به لحظه خطره

اصلن من گوسفند بزار چشامو ببندم من اهل سیاست نیستم ببخش شرمندم

فری تورو روح فروغ ،دیگه بس کن، نخون آخه صدات مث عذاب وجدانه واسمون

فحش بده /آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

«یه کم فحش بده

فحش ! فحش کشم کن

تحت تاثیر قرار نگیر دادا

گوش نکن

یه کم فحش بده آروم شی حرجی نیست

کنتور نمیندازه برات و خرجی نیست

بریز بیرون و خالی شو

فحش کشم کن

تیزی تو دست تو

ملسه ! می دونی که چون

هموطنی ! تحقیرم کنی

ار تو کی بهتر

وجدانو بذار کنار راحت باش پسر

من که کافی تحقیر شدم حالا تو دنیا

تو هم بی نصیب نذار ما رو

یه چیزی بیا

دادا من که مثل بقیه تیزی دستم نیست

فحش واسه تو دادنیه

واسه ما خوردنی

سن و سالو بزار کنار

زمونه عوض شده

هیکلو نبین

پیشت خاکیم و مردنی

ضایعم کن

می گن یه کم معروف شدم !

نذار اسم در کنم

ضرر داره واسه من

وقتی فحش می دی

یه جورایی تحریک می شم

به حال خودمون بغض می کنم

و شعر می گم

با خودم دس به یقه می شم و فحش می دم

من چند ساله دیگه از خودم بریدم

تو دلت پره ! می دونم

تقصیر تو نیست

یقه یکی رو باید بگیری

ولی کسی نیست

می خوای بزنی بیرون

راه نیس

به من فحش بده

تو خفقانی منم کشیدم سخته

یه کم فحش بده

فحش ! فحش کشم کن

تحت تاثیر قرار نگیر دادا

گوش نکن

با این شعر که نمی شه بری دم ارشاد

اینترنتی بزار خوب پخش شه

فحش بده

شاید مجوز بگیری

چون به من فحش دادی

ولی بدون که بازیچه دست اونا شدی

من با اینا شکر آبمو پنهون نکردم

اونچه که فکر می کردم

نوشتم و داد زدم

تو این سه سال قد سی سال تاوون دادم

از هر سگ و نا سگی توهین شنیدم

همه دور و وریام آیه یاس خوندن

گفتن رپ نمی گیره

پاپ بخون ! خندیدن

شاد بودن که بشنون زمین خوردنمو

آرزوشون این بود که ببینن جون کندنمو

ولی من زیر پای کسیو خالی نکردم

واسه پیشرفتم خ…مالی نکردم

من با شکم گرسنه رپ نوشتم

من تو قلب اروپا تو خیابون خوابیدم

قمپز چرا ؟ چرا بگم گنگسترم ؟

با ماشین مردم عکس بگیرم عقده دارم

سه ساله اینجام و سه بار دیسکو نرفتم

شادی اینارو می بینم حسرت می خورم

منم حالی می خوام ولی خوب تو وطن خودم

دادا بده ! بد دردیه ! درد کشیدن

حالا بشین و از ته قلبت فحش بده

کسی مثل من فحش دادن داره ! نه مگه ؟

یه کم فحش بده ! فحش ! فحش کشم کن

تخت تاثیر قرار نگیر دادا

گوش نکن … »

متن ترانه ی ما آخر خطیم /آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

« وقتی چشاتو وا می‌کنی می‌بینی دور و برت

یه مشت جنازه‌ن که می‌زنن توی سرت

از پدر و مادرم یه روز دلسرد میشی

چرا چون اونام می‌خوان مث گوسفند باشی

اما من تو رَگام خون نسل وحشیه

که به اون چیزی که تو داری میگی بی‌اعتقاده

قصه‌ای که چیزی به من یاد نداده

جز فقر و بدبختی و خیلی ساده-

بگم همه چی رو به زوال و فساده

نمونده سلاحی واسه‌مون جز این فریاده

از حرفام ببین حاجی وحشت نکن

ما از دوتا نسلیم، فرق داریم، می‌دونی که چون

زیرآبی میری و زیر و رو همه‌ش می‌کشی

ما نئشهدشنه می‌کشیم پس گوش کن

وقتی فراری چارده‌ساله توك می‌زنی و

دم‌دستی هفت تا زیرخواب داری بده

تو هم که خودت حیرون زیر کمری و

می‌دونی خماری تو این زمینه بده؛

پس فتوات دیگه چیه که خودتم اهلشی و

مسببی و آلوده‌ش شدی؟

حاجی من و تو فرق می‌کنیم، من تک‌پرم

اما تو جوجه‌کشی داری، صادر می‌کنی

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی تو که یه من ریش و پشمی وصلته و

تسبیحى تو دستته

که تأثیر داره حتمن تو مخ زدن صیغه‌ایا

از چیزی دم بزن که اگه کره‌خوری بشه اسهال نشى

حاجی بده طمع نکن

حاجی تو می‌دونی چرا تل و کک و بنگ و شیشه،

مثل نقل و نبات تو دستمه

حاجی من می‌دونم نسل‌مون چطور داره نابود میشه

تو دیگه قلع و قمع نکن

میگی:

دیدید آمریکا باعث بدبختیمونه؟

دیدید گوشت و مرغ گرونه، تقصیر اونه؟

میگی:

فقر و فحشا از امثال بوش بود

همه چی درسته، دست اجنبی توش بود

میگی:

هرچی اومد سرمون از استکباره

غارت شدیم عمری، این یعنی استعماره

زندگی نیست این، بردگی تو استثماره

حاجی «نه غربی، نه شرقی» ت فقط یه شعاره

عمو من گشنمه، حق هسته‌ایم چیه؟

هنوز سند خونه‌مون گروئه واسه‌ی دیه

آخه خرو اینجوری خر نمی‌کنن شرمه

هنوز صورتم از سیلی‌های تو گرمه

تو که هم‌وطنی چه گلی به سرم زدی؟

همون چیزایی هم که داشتم ازم گرفتی

جز این حس سرخوردگی چی به من دادی؟

كه همه غوطه بخوریم تو لجن و پلیدی

تو می‌خواستی دین بدی، دنیارم گرفتی

حاجی بی‌رودروایسی بگم: ر.یدی

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

آخه نوکرتم، تویی که حرم داری

با دافات نماز جماعت به‌جا میاری

به ما که می‌رسی چرا تقوا دسته‌خره؟

ما چه‌مونه؟ چی‌مون تو حال کردن ازت کمتره؟

یه زمان تا دسته ما رو کردی…، نصیحت

خب بذار منم یه بار بکنم…، صحبت

تو که فرق گوشت و انجیرو نمی‌دونی

میون فرق چندتا سوراخ حیرونی

واسه‌ت پیتزا سوسمار باید سرو بشه

در اصل کله‌پاچه ملخ صبحونته، نمی‌دونی

ببین ما رو با کیا آوردن سیزده به در

آخه تو چرا شورت پات نیست بی‌پدر؟

نه شایدم تیزبازیه، بچه زرنگی

اینجور راحت در میاری و هرجا فرو می‌کنی

همینجوری سی سال بهت دادیم…، فرصت

یه روز میشه که تو هم باید بدی…، عاقبت

پس واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟

حاجی واسه ما دیگه جانماز آب نکش

حاجی ما آخر خطیم، کو بدترش؟ »

حرف زن / آلبوم ما مرد نیستیم

نوامبر 16, 2008

«نزن، به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریفه صورت این زن
به خدا همه‌ی تنم اینجا داره می‌لرز ه کی گفته پسرامون اوباشن، دخترامون هرزه؟
آره این درد مث یه غده تو سینه‌مه گمون نکن هرچی میگم از روی کینه‌مه
این یه شعر نیست، این یه بغض خفه شده‌ س ترانه نیست این، یه فریاده تو بن‌بست
این یه زخمه که تو خلوت منو می‌خوره تو عمق فاجعه‌ی صورت خونینت می‌بره
تو چشات از حادثه سیاهه، می‌دونم میگن نفس بودنت گناهه، می‌دونم
تو مث مرواریدی ، اما نه واسه زینت ظریفی، زیبایی، گرونی… اینه صحبت
آدما مریضن، تو بودنت سلامت داره آره تو گناهی؛ گناهی که برکت داره
آره می‌جنگم واسه هر چیزی که مال منه اسلحه‌م صدامه، بلند میشه این حق زنه
نمی‌خوام برام نقش یه دلسوزو بیای بیخود میگی ضعیفم، من شیرم، تو کجایی؟
دیگه نمی‌خوام واسه‌م مرثیه سر کنی همین شعرم میشه واسه تو یه تودهنی
نگاه نکن روسری رو سَرَمه، این جبره من معتقد نیستم که راه‌حلش صبره
این یعنی حقمه زندگی، من یه آدمم بگو می‌خوام ببینم، بگو تو چی از تو کمم
بذار دو دقیقه بگم مث یه زن حرفمو آدم آدمه، تو باید بفهمی دردَمو
قدّ یه تاریخ حقمو گرفتن و بردن نوبتی هم نوبتمه، قدیمیام مردن
تو حق داری هرچی میگی، قانون طرفِته قانون میگه بزن، زدن فقط حرفِته
این سر واسه شکستنه، آره درد می‌کنه بزن، منم حرف می‌زنم ببین کی جون می‌کنه
نمی‌خوام مث همیشه بشنوی گریه‌مو تا وقتی دستت بلند شد ببینی ترسمو
باور کن از تو کتابا اسم مردو خط زدن آدما امروز دوجنسن: یا نامردن یا که زن
آدما امروز دوجنسن: یا نامردن یا که زن آره می‌جنگم واسه هر چیزی که مال منه
اسلحه‌م صدامه، بلند میشه این حق زنه آره می‌جنگم واسه هر چیزی که مال منه
من واسه‌ت چی هستم تو این دنیای وحشی؟ یه چیز میگم زانو بزنی، کم بیاری، تا شی
این آدمیت نیست، مغزتون تو کمرتونه بهتره بچرین، هرزگی آب و نونِتونه
عشق براتون یه حرفه، مضحکه، توخالیه بچه خونه خونواده یه چیزه پوشالیه
اما من گرونم، قیمتم بالا خونَ‌مه آسون به دست نمیاد، این بسته به جونَ‌مه
هر وقت که اراده کردی برات مادر شدماگه جنگ بود پا به پات جنگیدم، خواهر شدم
آره این زن خرد و شکسته همسرته آره این زن که حالا نمی‌شناسی تو، زنته
تجاوز یعنی همین، هر کاری که خواستی کردی با توهین و تشر و توسری کی گفته که مردی؟
یه روز میشه که تو نمی‌تونی بگی چی بپوشم من عروسک نیستم که شخصیتمو بفروشم
من پوششم عوض میشه، تو سطح قضیه اینه تو با مغزه که می‌کنی که تا قیامت همینه
دیگه سنگِ هیچ دستی سرمو نمی‌شکونه کسی دیگه تو گوشم آیه‌ی وحشت نمی‌خونه
تنم لگدمال نگاه هرزگی‌ها نمیشه این یه عزم جزمه، طوفان و خاک و آتیشه
این یه عزم جزمه، طوفان و خاک و آتیشه »

حرف ِ زن آلبوم ما مرد نیستیم دانلود